11.2 C
Toronto
Tuesday, April 23, 2024

Luật và quy định mới của Ontario có hiệu lực vào ngày đầu năm mới

Một số luật mới của Ontario và những thay đổi về quy định sẽ có hiệu lực vào Ngày đầu năm mới, bao gồm các quy tắc về đến nơi giữ trẻ an toàn (daycare safe-arrival) và hình phạt đối với việc truy cập thông tin sức khỏe cá nhân của bệnh nhân một cách không thích hợp.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tỉnh sẽ yêu cầu tất cả các nhà điều hành dịch vụ chăm sóc trẻ em xây dựng chính sách nêu rõ các bước họ sẽ thực hiện để giám sát chặt chẽ khi trẻ không đến hoặc không được đón như mong đợi.

Những thay đổi này nhằm ngăn chặn những cái chết hiếm gặp nhưng khủng khiếp của trẻ nhỏ do vô tình bị bỏ quên trong xe hơi.

Hệ thống đến nơi an toàn từ lâu đã được áp dụng ở các trường học, nơi trẻ em chỉ mới 3 hoặc 4 tuổi khi bắt đầu học mẫu giáo cơ sở, nhưng chưa có được áp dụng ở các cơ sở chăm sóc trẻ daycare, nơi trẻ nhỏ hơn và dễ bị tổn thương hơn.

Các quy định mới khác có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ cho phép Ủy viên Thông tin và Quyền riêng tư của Ontario phạt tiền các cá nhân hoặc tổ chức truy cập hoặc chia sẻ thông tin sức khỏe cá nhân của bệnh nhân một cách không thích hợp.

Một số thay đổi đối với ngành xe kéo cũng sắp có hiệu lực, bao gồm tăng thêm các quyền mới của khách hàng, bao gồm quyền đồng ý kéo một chiếc xe hơi, nơi nó sẽ được kéo; quyền tiếp cận phương tiện sau khi sự việc xảy ra và các quyền liên quan đến hóa đơn và thanh toán.

Tỉnh cũng sẽ tiếp quản việc cấp phép xe kéo từ các đô thị và sẽ yêu cầu chứng nhận của tất cả các nhà khai thác xe kéo và các công ty lưu trữ phương tiện.

Danh sách các loài xâm lấn sẽ được cập nhật, bao gồm thêm tôm sát thủ, hầu hết các loài tôm crayfish và một số loài thực vật như cây thiên đường (tree of heaven).

Các quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với người vận hành cần cẩu sẽ được tăng cường.

Ontario cũng gia hạn các quy định quản lý việc mua rượu xuyên biên giới tỉnh bang. Người tiêu dùng sẽ được phép mua rượu trực tiếp từ doanh nghiệp ở các tỉnh khác cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2026.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article

Nhiều người đọc