2.7 C
Toronto
Tuesday, February 27, 2024

Canada công bố giới hạn số lượng sinh viên quốc tế

Bộ trưởng Nhập cư Marc Miller đã công bố các biện pháp sẽ giảm lượng tiếp nhận sinh viên quốc tế 35% trong hai năm tới. Các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và sẽ được áp dụng trong hai năm.

Giới hạn tiếp nhận cho năm 2024 được đặt ở 364.000 giấy phép học tập được phê duyệt, giảm 35% so với năm 2023.

Giới hạn này không áp dụng cho sinh viên ở cấp độ nghiên cứu sau đại học, bao gồm cả sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ. Các trường hợp miễn trừ cũng được áp dụng cho những học sinh muốn xin giấy phép du học ở cấp tiểu học và trung học.

Giới hạn này sẽ được áp dụng khác nhau ở các tỉnh khác nhau, với việc phân bổ dựa trên quy mô dân số để bảo đảm sự công bằng. Các tỉnh có mức tăng trưởng không bền vững về lượng sinh viên quốc tế sẽ bị giảm đáng kể.

Chính phủ liên bang sẽ làm việc với các tỉnh và vùng lãnh thổ để cấp thư chứng thực. Các sinh viên tương lai xin giấy phép du học Canada sẽ được yêu cầu cung cấp những lá thư này từ tỉnh hoặc vùng lãnh thổ liên quan.

Bắt đầu từ thứ Hai (22/01), các sinh viên tương lai xin giấy phép du học Canada sẽ phải cung cấp thư chứng thực từ tỉnh hoặc vùng lãnh thổ liên quan. Chính phủ liên bang sẽ yêu cầu mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada thiết lập quy trình cấp thư chứng thực.

Miller cho biết chính phủ sẽ tính đến nhu cầu lao động cụ thể của từng tỉnh và vùng lãnh thổ.

ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

Chính phủ cũng đã công bố những thay đổi lớn đối với Chương trình Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (Post-Graduation Work Permit Program). Đây là chương trình cho phép sinh viên quốc tế làm việc tại Canada sau khi hoàn thành bằng cấp của họ.

Miler cho biết: “Kể từ ngày 1 tháng 9, giấy phép làm việc sau đại học sẽ không còn được cấp cho các mô hình trường công-tư (vừa công vừa tư) nữa”.

Ông nói thêm rằng “trong những tuần tới, chúng tôi sẽ thông báo rằng giấy phép lao động mở (open work permit) sẽ chỉ được phép và dành cho vợ/chồng của sinh viên quốc tế theo học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, cũng như các chương trình chuyên nghiệp như y học và luật”.

Ông nói: “Vợ chồng của sinh viên quốc tế theo học các cấp học khác, bao gồm các chương trình đại học và cao đẳng, sẽ không còn đủ điều kiện nữa”.

MỨC TRẦN

Mức trần này tuân theo các giới hạn trước đây được chính phủ liên bang công bố, bao gồm việc tăng gấp đôi yêu cầu tài chính đối với sinh viên quốc tế để có được giấy phép học tập.

Yêu cầu tài chính gia tăng sẽ nâng số tiền mà người nộp đơn cần có trong tài khoản ngân hàng của họ từ $10,000 lên $20,635 vào năm 2024, thêm với tiền học phí.

Sinh viên quốc tế đã ở Canada, cũng như những người đã nộp đơn xin giấy phép du học kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2023, sẽ có thể làm việc ngoài khuôn viên trường hơn 20 giờ mỗi tuần cho đến tháng 4 năm 2024.

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Liên bang Pierre Poilievre coi mức trần này là sự thừa nhận rằng hệ thống nhập cư đã bị phá vỡ, đồng thời đề cập đến mối lo ngại về việc sinh viên theo học các trường đại học giả.

Các trường đại học Canada bày tỏ lo ngại về giới hạn này, cho rằng có thể gây thêm căng thẳng cho hệ thống vốn đã căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý, khiến sinh viên chọn các quốc gia khác để học nhiều hơn.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article

Nhiều người đọc