25 C
Toronto
Monday, July 22, 2024

Người Canada sẽ được tiền hoàn thuế carbon lần đầu tiên của năm 2024. Đây là số tiền bạn có thể nhận được

Những người Canada đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tiền hoàn thuế carbon đầu tiên vào năm 2024 từ chính phủ liên bang bắt đầu từ thứ Hai, ngày 15/1.

Khoản tiền này, chính thức được gọi là khoản thanh toán Khuyến khích Hành động vì Khí hậu, sẽ được áp dụng cho những người sống ở các tỉnh áp dụng thuế carbon liên bang.

Cư dân ở Alberta, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, New Brunswick, P.E.I, Nova Scotia, và Newfoundland và Labrador sẽ tự động nhận được khoản thanh toán thông qua gửi tiền trực tiếp hoặc bằng séc, miễn là họ đã nộp tờ khai thuế thu nhập và phúc lợi.

British Columbia, Quebec và Northwest Territories không tham gia vào hệ thống định giá ô nhiễm carbon liên bang, vì vậy cư dân những tỉnh này không đủ điều kiện để nhận.

Kế hoạch định giá carbon liên bang bao gồm khoản bổ sung 10% cho cư dân ở các cộng đồng nhỏ và nông thôn, ngoài khoản thanh toán cơ bản.

Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố vào tháng 10 rằng số tiền này sẽ tăng gấp đôi lên 20% vào tháng 4 năm nay như một hình thức thừa nhận nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Số tiền nhận được tùy thuộc vào quy mô của hộ gia đình.

Theo Cơ quan Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada (ECCC), một gia đình bốn người sẽ nhận được số tiền sau đây:

  • $386 ở Alberta
  • $264 ở Manitoba
  • $184 ở New Brunswick
  • $328 ở Newfoundland và Labrador
  • $248 ở Nova Scotia
  • $244 ở Ontario
  • $240 ở P.E.I
  • $340 ở Saskatchewan

Những người độc thân ở New Brunswick sẽ nhận được 92 đô. Các hộ gia đình hai người có vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống sẽ nhận được 46 đô hoặc 23 đô cho mỗi trẻ em dưới 19 tuổi.

Alberta, mỗi người có thể nhận được $193, vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống như vợ chồng có thể nhận được $96,50 và $48,25 cho mỗi đứa trẻ dưới 19 tuổi.

Manitoba, mỗi người nhận được 132 đô, $66 cho vợ/chồng hoặc $33 cho mỗi đứa trẻ dưới 19 tuổi.

Ontario, một người có thể nhận được $122, vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống như vợ chồng có thể nhận được $61 và $30,50 cho mỗi đứa trẻ dưới 19 tuổi.

Saskatchewan, mỗi người nhận được 170 đô, 85 đô cho vợ/chồng hoặc 42,50 đô cho mỗi trẻ em dưới 19 tuổi.

Newfoundland, một cá nhân có thể nhận được $164, vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống là $82 và $41 cho mỗi đứa trẻ dưới 19 tuổi.

Nova Scotia, mỗi người nhận được 124 đô, 62 đô cho vợ/chồng hoặc 31 đô cho mỗi đứa trẻ dưới 19 tuổi. Ở PEI, mỗi người có thể nhận được 120 đô, vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống là 60 đô và 30 đô cho mỗi đứa trẻ dưới 19 tuổi.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article

Nhiều người đọc