25 C
Toronto
Monday, July 22, 2024

Mức lương tối thiểu vừa được tăng ở 6 tỉnh và đây là nơi đang có mức lương cao nhất Canada

Mức lương tối thiểu ở sáu tỉnh trên cả nước vừa được tăng, điều đó có nghĩa là bạn có thể được tăng lương!

Vì vậy, hiện nay đã có một số thay đổi về mức lương theo giờ cao nhất và thấp nhất ở Canada.

Gần đây đã có mức tăng lương tối thiểu ở Ontario , Manitoba, Newfoundland và Labrador, No va Scotia, PEI và Saskatchewan.

Người lao động ở các tỉnh đó sẽ được tăng lương — bao gồm một số mức tăng khá lớn — có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023.

Tiền lương theo giờ cũng tăng trong năm nay tại Lãnh thổ Tây Bắc vào ngày 1 tháng 9, tại BC vào ngày 1 tháng 6 , tại Quebec vào ngày 1 tháng 5, ở New Brunswick và Yukon vào ngày 1 tháng 4.

Sau đây là mức lương tối thiểu hiện nay ở mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ trên khắp Canada và mức lương theo giờ đó được xếp hạng như thế nào từ thấp nhất đến cao nhất.

Saskatchewan

Mức lương tối thiểu ở Saskatchewan đã được tăng vào ngày 1 tháng 10 năm 2023 lên 14 đô la một giờ, đánh dấu mức tăng 1 đô la.

Bất chấp mức lương theo giờ tăng, Saskatchewan vẫn có mức lương tối thiểu thấp nhất ở Canada.

Mức lương sẽ tăng lên 15 đô la một giờ vào năm sau — có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 — nhưng với kế hoạch tăng ở các tỉnh khác, đây vẫn có thể là mức tối thiểu thấp nhất trong cả nước.

New Brunswick

Mức lương tối thiểu của New đã tăng vào ngày 1 tháng 4 năm 2023 và người lao động hiện được trả 14.75 đô la/giờ.

Đó là mức lương giờ tối thiểu cho người lao động ở các tỉnh ven biển thấp nhất nhưng chưa phải là thấp nhất cả nước.

PEI

Mức lương tối thiểu ở PEI đã được tăng vào ngày 1 tháng 10 năm 2023 lên 15 đô la một giờ, tăng từ mức 14.50 đô la một giờ.

Đó là lần tăng lương theo giờ bắt buộc thứ hai trong tỉnh trong năm nay.

Newfoundland và Labrador

Mức lương tối thiểu của Newfoundland và Labrador cho người lao động đã tăng lên 15 đô la/giờ kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023.

Tính đến thời điểm đó năm ngoái, mức lương theo giờ trong tỉnh chỉ là 13.70 đô la nên người lao động đã được tăng lương 1.30 đô la mỗi giờ kể từ đó.

Nova Scotia

Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, mức lương tối thiểu ở Nova Scotia là 15 đô la một giờ, ngang bằng với PEI và Newfoundland và Labrador.

Mức tăng gần đây này đã được áp dụng trong tỉnh sớm hơn sáu tháng so với dự kiến.

Theo giới chức tỉnh, khoảng 30.000 người ở Nova Scotia làm những công việc có mức lương tối thiểu.

Alberta

Mức lương tối thiểu ở Alberta là 15 đô la/giờ và mức lương này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2018.

Alberta đã không tăng lương theo giờ cho người lao động có mức lương tối thiểu kể từ năm 2018.

Vì vậy, mặc dù tỉnh này có một trong những mức lương tối thiểu cao nhất ở Canada khi mức tăng lương lên 15 đô la/giờ được áp dụng, người lao động vẫn chưa được tăng lương theo quy định của tỉnh trong 5 năm.

Québec

Mức lương tối thiểu của Quebec đã được tăng lên 15.25 đô la một giờ vào ngày 1 tháng 5 năm 2023.

Đó là mức tăng thêm 1 đô la một giờ cho người lao động trên toàn tỉnh.

Theo tỉnh, việc tăng mức lương tối thiểu chung này mang lại lợi ích cho gần 300.000 nhân viên ở Quebec.

Manitoba

Mức lương tối thiểu ở Manitoba là một trong những mức cao nhất ở Canada với mức 15.30 đô la/giờ và mức tăng này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2023.

Đây là lần tăng lương theo giờ thứ hai của tỉnh vào năm 2023 và mức lương tối thiểu đã tăng từ 14.15 đô la một giờ, nghĩa là người lao động được tăng 1.15 đô la!

Nunavut

Mức lương tối thiểu ở Nunavut là 16 đô la một giờ kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Mặc dù Nunavut không tăng mức lương tiêu chuẩn theo giờ cho người lao động trong ba năm, lãnh thổ này vẫn có mức lương tối thiểu cao thứ năm ở Canada.

Vùng lãnh thổ Tây Bắc

Mức lương tối thiểu ở Lãnh thổ Tây Bắc đã được tăng lên 16.05 đô la một giờ kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023.

Đây là mức lương cho người lao động cao hơn Nunavut, khiến vùng lãnh thổ này trở thành nơi có mức lương tối thiểu cao thứ tư trong cả nước.

Ontario

Mức lương tối thiểu của Ontario đã được tăng lên 16.55 đô la một giờ, nghĩa là người lao động được tăng 1.05 đô la kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023.

Ngay cả sự gia tăng ở các tỉnh và vùng lãnh thổ khác — bao gồm cả mức tăng lương lớn hơn cho người lao động ở Manitoba vào tháng 10 này — thì trong năm 2023, Ontario vẫn giành được vị trí thứ ba chung cuộc về mức lương tối thiểu ở Canada.

B.C.

Mức lương tối thiểu tại BC là 16.75 đô la một giờ và là mức lương tối thiểu cao nhất so với bất kỳ tỉnh bang nào ở Canada.

Mức tăng đó có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, đánh dấu mức tăng 1.10 đô la mỗi giờ đối với những người lao động có mức lương tối thiểu trong tỉnh.

Vùng Yukon

Mức lương tối thiểu của Yukon là 16.77 đô la một giờ, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Đánh bại mức lương hàng giờ của BC chỉ 2 xu, Yukon là nơi có mức lương tối thiểu cao nhất ở Canada!

Người lao động ở lãnh thổ này, nơi có mức lương tiêu chuẩn cao nhất, được trả nhiều hơn 2.77 đô la mỗi giờ so với người lao động ở Saskatchewan, nơi có mức lương tối thiểu thấp nhất ở Canada.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article

Nhiều người đọc