16.1 C
Toronto
Tuesday, June 25, 2024

Toronto được bình chọn là thành phố thân thiện nhất trên toàn thế giới

Mặc dù Canada được biết đến trên toàn thế giới là một đất nước thân thiện và chào đón, nhưng nghiên cứu gần đây đã khẳng định thêm nhận thức này.
Theo dữ liệu mới từ Preply, một nền tảng học ngôn ngữ trực tuyến, Toronto, Canada đã được xướng tên là thành phố thân thiện nhất trên thế giới. Preply đã phát triển Chỉ số tinh thần cộng đồng, một bảng xếp hạng 53 thành phố trên toàn thế giới dựa trên tính thân thiện với người nước ngoài, bao gồm sáu “thước đo thân thiện”.

Những yếu tố như nhân viên thân thiện, tỷ lệ khách trở lại, sự tôn trọng cộng đồng, sự chấp nhận tính đa dạng, hạnh phúc và sức khỏe và sự dễ dàng trong giao tiếp thông qua một ngôn ngữ chung.

Toronto chia sẻ vị trí hàng đầu với Sydney, Australia, có tỷ lệ khách trở lại là 15% và điểm đánh giá tình trạng bình đẳng LGBTQ+ cao đạt 90/100. Thành phố này cũng nhận được điểm số hạnh phúc là 7,03/10.

Chỉ có thêm một thành phố khác ở Canada có tên trong danh sách 20 thành phố thân thiện nhất trên thế giới đó là Montreal.

Preply created the community spirit index ranking 53 cities around the world on how welcoming they are based on six 'friendly metrics.
Preply created the community spirit index ranking 53 cities around the world on how welcoming they are based on six ‘friendly metrics.

Danh sách 20 thành phố thân thiện nhất trên thế giới Preply tạo ra chỉ số tinh thần cộng đồng xếp hạng 53 thành phố trên toàn thế giới về mức độ chào đón dựa trên sáu “thước đo thân thiện”.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article

Nhiều người đọc