11.2 C
Toronto
Tuesday, April 23, 2024

Bộ trưởng Tư pháp Canada trình dự luật sâu rộng để giải quyết nội dung trực tuyến có hại

Trong nỗ lực giải quyết những nguy cơ ngày càng tăng của nội dung trực tuyến có hại, chính phủ liên bang đã công bố một dự luật mới gọi là “Đạo luật Tác Hại Trực tuyến”, một đạo luật toàn diện nhằm giải quyết các nội dung có hại và tội phạm thù hận trên internet. Đạo luật đề xuất một loạt yêu cầu mới đối với các nền tảng và thành lập một cơ quan giám sát an toàn kỹ thuật số mới.

Bộ trưởng Tư pháp Arif Virani đã trình bày dự luật được chờ đợi từ lâu vào thứ Hai (26/2).

Dự luật C-63, “Đạo luật Tác hại Trực tuyến (Online Harms Act)” để bảo đảm an toàn trực tuyến, đặc biệt đối với trẻ em, tập trung vào bảy loại nội dung có hại:

  • Nội dung xâm hại tình dục một đứa trẻ hoặc lặp lại hành vi xâm hại với nạn nhân
  • Nội dung dùng để bắt nạt trẻ em
  • Nội dung xúi giục trẻ tự làm hại bản thân
  • Nội dung kích động chủ nghĩa cực đoan bạo lực hoặc khủng bố
  • Nội dung kích động bạo lực
  • Nội dung kích động hận thù và
  • Nội dung thân mật được truyền đạt mà không có sự đồng ý, bao gồm cả nội dung giả mạo.

Dự luật C-63 nhắm mục tiêu đến các dịch vụ truyền thông xã hội, dịch vụ phát trực tiếp và “dịch vụ nội dung người lớn do người dùng tải lên”. Các thực thể này đang được đặt dưới thuật ngữ chung là “dịch vụ trực tuyến

Mục đích của đạo luật này gồm hai phần: giảm khả năng người dùng tiếp xúc với nội dung có hại; và buộc các dịch vụ trực tuyến phải chịu trách nhiệm và minh bạch về cách xử lý tài liệu có hại trên nền tảng của mình.

Chính phủ liên bang cũng đề xuất áp đặt “nghĩa vụ bảo vệ trẻ em” cụ thể đối với các dịch vụ trực tuyến như một phần của bộ ba nghĩa vụ.

Hai nghĩa vụ còn lại là: “hành động có trách nhiệm” và “không thể truy cập được một số nội dung nhất định”.

Theo nghĩa vụ hành động có trách nhiệm, các dịch vụ trực tuyến sẽ phải đánh giá, giảm thiểu và báo cáo về những rủi ro do dịch vụ của họ gây ra, cung cấp các công cụ để trao quyền cho người dùng gắn cờ nội dung và chặn người dùng, xuất bản “kế hoạch an toàn kỹ thuật số” và chia sẻ dữ liệu.

Yêu cầu gỡ xuống trong 24 giờ một số nội dung nhất định không thể truy cập được, bên cạnh các biện pháp mới cho phép người dùng gắn cờ trực tiếp cho nội dung đó và gửi khiếu nại về sự tồn tại của nội dung đó lên Ủy ban An toàn Kỹ thuật số mới.

Đối với các biện pháp bảo vệ đặc biệt dành cho trẻ em, Đảng Tự do muốn các dịch vụ trực tuyến áp dụng các tính năng thiết kế phù hợp với lứa tuổi tương tự như các tính năng được áp dụng ở Anh, Úc và EU.

Ví dụ về các tính năng này là quyền kiểm soát của phụ huynh, nhãn cảnh báo nội dung, cài đặt tìm kiếm an toàn, quy tắc về quảng cáo được nhắm mục tiêu và cài đặt mặc định mà trẻ vị thành niên có thể tương tác.

Việc không hành động có thể khiến các trang web này phải đối mặt với mức phạt tối đa là 6% tổng doanh thu toàn cầu của công ty họ, hoặc 10 triệu đô la, tùy theo mức nào lớn hơn.

Để giải quyết các khiếu nại của người dân Canada, Bill C-63 đề xuất thành lập một tổ chức mới bao gồm ủy ban an toàn kỹ thuật số gồm 5 người và thanh tra viên an toàn kỹ thuật số độc lập.

Ủy ban sẽ có nhiệm vụ thực thi các quy định mới của chính phủ và đảm bảo các dịch vụ trực tuyến phải chịu trách nhiệm.

Hơn nữa, thông qua các sửa đổi Bộ luật Hình sự và Đạo luật Nhân quyền Canada, Đảng Tự Do cũng đề xuất một luật mới liên quan tội phạm thù hận sẽ áp dụng cho mọi hành vi phạm tội trong Bộ luật Hình sự, cho phép hình phạt lên đến tù chung thân để tố cáo và ngăn chặn hành vi có động cơ thù hận.

Thông qua Dự luật C-63, chính phủ đặt mục tiêu nâng cao hình phạt tối đa đối với bốn tội tuyên truyền thù hận hiện có và bổ sung định nghĩa về “sự thù hận” vào Bộ luật Hình sự.

Thông qua những thay đổi đối với Đạo luật Nhân quyền Canada, dự luật đề xuất làm rõ rằng việc đăng lời nói căm thù trực tuyến là hành vi phân biệt đối xử và đặt ra mục tiêu tạo ra một quy trình mới để đánh giá các khiếu nại về lời nói căm thù.

Điều này bao gồm việc trao quyền cho Tòa án Nhân quyền Canada phân xử các tranh chấp và ra lệnh cho người đăng xóa lời nói căm thù và bồi thường cho những nạn nhân được xác định trong lời nói căm thù lên tới 20.000 đô.

Và, thông qua việc sửa đổi luật liên quan đến việc bắt buộc phải báo cáo nội dung “khiêu dâm” trẻ em trên Internet, chính phủ sẽ tăng cường luật xung quanh việc báo cáo tài liệu khai thác tình dục trẻ em theo những cách mà các quan chức cho rằng sẽ trang bị tốt hơn cho cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện công việc của mình.

Mặc dù chính phủ dự đoán được sự phản kháng từ các nền tảng trực tuyến, nhưng họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên an toàn hơn lợi nhuận. Đạo luật này nhằm giải quyết các vấn đề như bóc lột tình dục trẻ em, bắt nạt, kích động bạo lực và phổ biến lời nói căm thù, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới tăng cường an toàn trực tuyến ở Canada.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article

Nhiều người đọc