2.7 C
Toronto
Tuesday, February 27, 2024

Những khoản tiền người Canada có thể nhận từ chính phủ vào năm 2024

Người dân Canada có thể nhận được hỗ trợ tài chính vào năm 2024 thông qua các phúc lợi, tín dụng và giảm giá của chính phủ liên bang.

Tín dụng thuế GST:

 • Tín dụng Thuế Hàng hóa và Dịch vụ/Thuế Bán hàng Hài hòa (GST/HST) là khoản thanh toán hàng quý được miễn thuế.
 • Dự kiến ​​thanh toán vào ngày 5 tháng 1, ngày 5 tháng 4, ngày 5 tháng 7 và ngày 4 tháng 10 năm 2024.
 • Nhằm giúp các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp đến khiêm tốn bù đắp thuế.
 • Số tiền tiềm năng: $496 cho người độc thân, $650 cho người đã kết hôn/bạn đời chung sống, $171 cho mỗi trẻ em dưới 19 tuổi.
 • Tự động xét duyệt khi nộp thuế; không cần đăng ký

Trợ cấp Trẻ em Canada (CCB):

 • Khoản tiền miễn thuế hàng tháng để hỗ trợ nuôi con.
 • Các khoản thanh toán được lên kế hoạch hàng tháng trong suốt cả năm.
 • Được quản lý bởi Cơ quan Doanh thu Canada (CRA).

Phúc lợi cho Người lao động Canada (CWB):

 • Khoản tín dụng thuế được hoàn lại cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp.
 • Dự kiến ​​thanh toán vào ngày 12 tháng 1, ngày 12 tháng 7 và ngày 11 tháng 10 năm 2024.
 • Tiêu chí đủ điều kiện bao gồm tuổi tác, nơi cư trú và làm việc, thu nhập dưới mức thu nhập ròng quy định cho tỉnh bang.

Những người Canada độc thân đủ điều kiện có thể nhận được tới $1,428; trong khi đó, các hộ gia đình có thể nhận tới $2,461.

Bạn cũng có thể nhận được tới $737 cho khoản bổ sung dành cho người khuyết tật dựa trên thu nhập hàng năm của bạn.

Trợ cấp khuyến khích hành động vì khí hậu (CAIP):

 • Khoản trợ cấp miễn thuế để giúp các cá nhân và gia đình bù đắp chi phí định giá ô nhiễm của liên bang.
 • Dự kiến ​​thanh toán vào ngày 15 tháng 1, ngày 15 tháng 4, ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 10 năm 2024.
 • Dành cho cư dân của các tỉnh cụ thể (Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island).
 • Bao gồm một khoản cơ bản và một khoản bổ sung dành cho cư dân ở các cộng đồng nhỏ và nông thôn.
 • Trả theo quý.

Các khoản lợi ích theo tỉnh, chằng hạn như Phúc lợi Trillium Ontario và Phúc lợi Gia đình và Trẻ em Alberta.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article

Nhiều người đọc