20.2 C
Toronto
Saturday, June 22, 2024

Những điều cần biết trước khi đăng ký Chương trình Chăm sóc Nha khoa Canada mới

Chính phủ liên bang đã giới thiệu Kế hoạch Chăm sóc Nha khoa Canada (CDCP), dựa trên Phúc lợi Nha khoa Canada hiện có, với mục đích cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả.

Chương trình bảo hiểm mới dự kiến sẽ có thể tiếp cận được tới 9 triệu người Canada có thu nhập thấp không có bảo hiểm ở mọi lứa tuổi khi đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2025, với cam kết chi 13 tỷ đô la trong 5 năm và ngân sách hàng năm là 4,4 tỷ đô la sau đó.

Tiêu chí đủ điều kiện là cư dân Canada không có bảo hiểm nha khoa, có thu nhập ròng của gia đình đã điều chỉnh dưới $90,000 và đã nộp tờ khai thuế cho năm trước.

Người cao niên sẽ là nhóm đầu tiên được đăng ký chương trình, với việc mở đơn đăng ký theo từng giai đoạn bắt đầu từ tháng 12 năm 2023, tiếp theo là người Canada có chứng nhận Tín dụng Thuế cho Người khuyết tật hợp lệ và trẻ em dưới 18 tuổi vào tháng 6 năm 2024. Tất cả những người Canada đủ điều kiện còn lại dự kiến ​​sẽ tham gia vào năm 2025.

Quy trình đăng ký bao gồm người đủ điều kiện sẽ nhận thư mời đăng ký qua đường bưu điện và người nộp đơn có thể xác minh tính đủ điều kiện và nộp đơn qua điện thoại hoặc thông qua một cổng trực tuyến của Service Canada.

Một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng sẽ được bao trả theo CDCP, như dịch vụ chẩn đoán và trám răng, làm răng giả và điều trị tủy.

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng dự kiến sẽ lập hóa đơn trực tiếp đến liên bang do Sun Life điều hành và CDCP sẽ hoàn trả một khoảng phần trăm chi phí đủ điều kiện, cùng với các khoản đồng thanh toán dựa trên mức thu nhập của người nộp đơn.

Bảo hiểm sẽ bắt đầu sau khi xác định đủ điều kiện, người cao tuổi có thể gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng sớm nhất là vào tháng 5 năm 2024. Sun Life sẽ xử lý việc đăng ký và thông báo về chi tiết bảo hiểm cũng như ngày bắt đầu.

Các cuộc hẹn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng đủ điều kiện phải được lên lịch vào hoặc sau ngày bắt đầu được cung cấp trong gói chào mừng từ Sun Life và CDCP sẽ không hoàn trả cho các dịch vụ đã thực hiện trước ngày bắt đầu.

Các nha sĩ và chuyên gia vệ sinh bắt buộc phải chọn tham gia chương trình liên bang và các cá nhân nên xác nhận việc đăng ký của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng của họ trong chương trình khi lên lịch hẹn.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article

Nhiều người đọc