25 C
Toronto
Monday, July 22, 2024

Canada phát triển chính sách nhập cư mới để tăng người nói tiếng Pháp, và Giáo viên nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa

- Advertisement -spot_img

Chính phủ Đảng Tự do Canada vừa công bố một kế hoạch năm năm để tăng số lượng người nhập cư nói tiếng Pháp vào Canada, nhằm thúc đẩy bản sắc văn hóa của đất nước và phát triển ngôn ngữ tiếng Pháp.

Chính phủ muốn tuyển dụng người nói tiếng Pháp từ châu Phi, châu Âu, Trung Đông và Châu Mỹ, và định cư họ tại các cộng đồng thiểu số nói tiếng Pháp trên toàn quốc, trừ Quebec, nơi có chương trình nhập cư riêng của tỉnh.

Chính phủ cũng muốn thu hút các giáo viên nói tiếng Pháp để nâng cao giáo dục nói tiếng Pháp, bao gồm các chương trình dạy French immersion tiếng Pháp và học tập sau đại học.

Kế hoạch cũng bao gồm các sáng kiến khác như mở rộng các chương trình thực tập cho thanh thiếu niên tại các cộng đồng thiểu số ngôn ngữ và cung cấp quyền truy cập công lý bằng cả hai ngôn ngữ.

Thủ tướng Justin Trudeau gọi kế hoạch này là “đầy tham vọng” nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong việc công nhận giá trị kinh tế, xã hội và văn hóa của các ngôn ngữ chính thức tại Canada.

Tỷ lệ người nói tiếng Pháp trong dân số bên ngoài Quebec đã giảm từ 6,1% vào năm 1971 xuống còn 3,5% vào năm 2021, theo số liệu của Thống kê Canada từ cuộc điều tra dân số năm 2021.

- Advertisement -spot_img

Tiếng Việt

Must Read