16.1 C
Toronto
Tuesday, June 25, 2024

Những công việc được trả lương cao nhất ở Canada

- Advertisement -spot_img

Indeed.com đã biên soạn danh sách các công việc được trả lương cao nhất ở Canada.

5 công việc được trả lương cao nhất ở Canada đều thuộc lĩnh vực y học:

 • Bác sĩ gây mê: $359,000 mỗi năm
 • Bác sĩ tâm thần: $298,000 mỗi năm
 • Bác sĩ tim mạch: $281,000 mỗi năm
 • Bác sĩ phẫu thuật: $280,000 mỗi năm
 • Bác sĩ: $255,000 mỗi năm

Các công việc được trả lương cao khác bao gồm:

 • Bác sĩ chỉnh nha: $209,000 mỗi năm (Nha sĩ chuyên khoa)
 • Giám đốc Kỹ thuật phần mềm: $143,000 mỗi năm (Làm việc về Phát triển phần mềm)
 • Phó Chủ tịch: $135,000 mỗi năm (Quản lý)
 • Giám đốc Công nghệ thông tin: $118,000/năm (Quản lý CNTT)
 • Kiến trúc sư doanh nghiệp: $110,000 (Vai trò CNTT)
 • Giám đốc Tiếp thị: $109,000 mỗi năm (Lãnh đạo Tiếp thị)
 • Kiến trúc sư phần mềm: $109,000 (Thiết kế Phần mềm)
 • Dược sĩ: $105,000 (Thuốc theo toa)
 • Kiểm soát viên doanh nghiệp: $103,000 (Quản lý Tài chính)
 • Nhà khoa học dữ liệu: $85,000 mỗi năm (Phân tích Dữ liệu)
- Advertisement -spot_img

Tiếng Việt

Must Read