Những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2024

Một sự thay đổi lớn trong bảng xếp hạng hàng quý về hộ chiếu quyền lực nhất thế giới: Lần đầu tiên có sáu quốc gia cùng được xếp ở vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng hộ chiếu mạnh nhất thế giới vào năm 2024. Công dân của Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, … Continue reading Những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2024