Người dân Toronto có thể phải trả nhiều tiền hơn cho nước và thu gom rác thải vào năm tới

Người dân Toronto có thể phải đối mặt với việc tạm thời bị tăng phí nước và thu gom rác thải khi thành phố đề xuất tăng tạm thời 3% cho các dịch vụ quản lý chất thải rắn và dịch vụ nước Toronto Water. Sau khi được phê duyệt, mức giá tạm thời sẽ … Continue reading Người dân Toronto có thể phải trả nhiều tiền hơn cho nước và thu gom rác thải vào năm tới