Ngân hàng Canada giữ lãi suất 5%, cho biết nền kinh tế đang suy yếu

Trong một quyết định được nhiều nhà kinh tế và chuyên gia tài chính chờ đợi, Ngân hàng Canada đã chọn giữ lãi suất chính chốt tại mức năm phần trăm, nhấn mạnh những dấu hiệu gần đây về sự yếu đuối của nền kinh tế là một yếu tố quan trọng. Cơ sở lý … Continue reading Ngân hàng Canada giữ lãi suất 5%, cho biết nền kinh tế đang suy yếu