Ngân hàng Canada giữ lãi suất ổn định ở mức 5%

Ngân hàng Canada đã quyết định duy trì lãi suất chuẩn ở mức 5%, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp họ làm như vậy. Quyết định này được coi là một sự thay đổi tiềm năng theo hướng tiếp cận thận trọng hơn sau khi đã tăng lãi suất 10 lần kể từ năm … Continue reading Ngân hàng Canada giữ lãi suất ổn định ở mức 5%