Kinh tế Canada suy giảm bất ngờ trong Quý II, Ngân hàng Canada sẽ ngừng tăng lãi suất?

Nền kinh tế của Canada bất ngờ suy giảm trong quý II năm nay, theo một báo cáo của Cục Thống kê Canada. Sự suy giảm không mong đợi này đã khiến nhiều nhà kinh tế đặt ra câu hỏi về việc Ngân hàng Canada có tiếp tục chuỗi nâng lãi suất mạnh mẽ của … Continue reading Kinh tế Canada suy giảm bất ngờ trong Quý II, Ngân hàng Canada sẽ ngừng tăng lãi suất?