Hoa Kỳ nêu lo ngại về cần cẩu do Trung Quốc sản xuất tại các cảng của Canada trong bối cảnh thăm dò an ninh

Cần cẩu chở hàng do Trung Quốc sản xuất, bị một cuộc điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ coi là có nguy cơ an ninh, đang được sử dụng rộng rãi trên khắp các cảng của Canada. Cuộc điều tra đã phát hiện ra các modem di động (cellular modems) trên những cần cẩu … Continue reading Hoa Kỳ nêu lo ngại về cần cẩu do Trung Quốc sản xuất tại các cảng của Canada trong bối cảnh thăm dò an ninh