Canada chứng kiến ​​làn sóng 32.000 nhân viên công nghệ toàn cầu di cư đến trong vòng một năm, có 3 thành phố hàng đầu về nhân tài công nghệ

Theo báo cáo của Hội đồng Công nghệ Bắc Mỹ (TECNA) và Mạng lưới Công nghệ Canada (CTN), từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, hơn 32.000 chuyên gia trong ngành công nghệ toàn cầu đã di cư đến Canada để làm việc. CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY DI CƯ “Chính sách … Continue reading Canada chứng kiến ​​làn sóng 32.000 nhân viên công nghệ toàn cầu di cư đến trong vòng một năm, có 3 thành phố hàng đầu về nhân tài công nghệ