Việt Nam ra lệnh các công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương, nhằm thắt chặt quy tắc an ninh mạng

Chính phủ Việt Nam đã ra lệnh cho các công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu của người dùng tại địa phương và thành lập các văn phòng tại địa phương, động thái mới nhất của họ nhằm thắt chặt các quy tắc an ninh mạng.

Các quy tắc mới, được ban hành trong một nghị định vào thứ Tư, sẽ áp dụng cho các công ty truyền thông xã hội như Google của Alphabet Inc., Facebook của Meta và các nhà khai thác viễn thông khác. Quy tắc mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10.

“Dữ liệu của tất cả người dùng internet, từ hồ sơ tài chính và dữ liệu sinh trắc học đến thông tin về dân tộc và quan điểm chính trị của các dân tộc, hoặc bất kỳ dữ liệu nào do người dùng tạo ra khi lướt internet phải được lưu trữ trong nước”, theo nghị định nêu rõ.

Các nhà chức trách sẽ có quyền đưa ra yêu cầu thu thập dữ liệu cho mục đích điều tra và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xóa nội dung nếu nội dung đó bị cho là vi phạm hướng dẫn của chính phủ, nghị định cho biết thêm.

Các công ty nước ngoài sẽ có 12 tháng để thành lập cơ quan lưu trữ dữ liệu tại địa phương và văn phòng đại diện sau khi nhận được chỉ thị của cơ quan chức năng, và sẽ phải lưu trữ dữ liệu trong nước trong thời gian tối thiểu là 24 tháng.

Hai công ty công nghệ được Reuters liên hệ, Google và Meta, đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Trong vài năm vừa qua, Việt Nam đã thắt chặt các quy tắc về internet, đỉnh điểm là luật an ninh mạng đã có hiệu lực vào năm 2019, cũng như hướng dẫn quốc gia về hành vi trên mạng xã hội được đưa ra vào tháng 6 năm ngoái.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan