Việt Nam bắt đầu mở cửa khẩu phụ với Trung Quốc tại các tỉnh phía Bắc.

Giao thương hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc nhằm giảm ùn ứ.

Vừa qua, Thủ tướng chính phủ cũng đã đồng ý mở cửa khẩu phụ, trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Theo đó, giao thương hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc sẽ giảm ùn ứ khi các cửa khẩu tại các tỉnh phía Bắc này được mở cửa trở lại từ đầu tháng 05/2020, nhằm khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Danh sách các cửa khẩu được mở cửa gồm có: cửa khẩu phụ Bình Nghi, Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng (Lạng Sơn) và cửa khẩu phụ Bắc Phong Sinh và lối mở Ka Long (Quảng Ninh). Tuy nhiên, các đơn vị, UBND các tỉnh phải căn cứ tình hình thực tế của địa phương, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc quy trình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh đối với người và phương tiện vận tải tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ tướng nhấn mạnh chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ và cho phép lưu thông với các loại hàng hoá như nông sản, thủy hải sản xuất khẩu và hàng nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước đã được Chính quyền địa phương hai bên thống nhất được phép mua bán, trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan