Việc tăng phí Quỹ hưu trí CPP năm sau ảnh hưởng nặng nề hơn đến một số người lao động do đại dịch

Vào ngày 1 tháng 1, các khoản đóng góp cho Quỹ hưu trí Canada CPP sẽ tăng trở lại – nhiều hơn so với kế hoạch. Đó phần lớn là do ảnh hưởng của đại dịch đối với thị trường lao động. Các nhà quan sát cho rằng tác động của việc này sẽ ảnh hưởng đến một số người lao động nhiều hơn những người khác.

Tại sao phí bảo hiểm lại tăng

Việc tăng vào ngày 1 tháng 1 là một phần của kế hoạch nhiều năm đã được các tỉnh và chính phủ liên bang phê duyệt bốn năm trước để dần dần tăng trợ cấp hưu trí.

Đợt tăng phí bảo hiểm đầu tiên là vào năm 2019, đợt khác vào đầu năm nay và đợt tiếp theo là vào đầu năm 2021.

Tại sao năm sau lại khác

Kế hoạch này bao gồm việc tăng các khoản phí bảo hiểm, cũng như tăng mức trần giới hạn về thu nhập trong việc tính toán các khoản thu bảo hiểm đó.

Trong năm tới, mức trần thu nhập – được gọi là thu nhập tối đa hàng năm có thể hưởng hưu trí, hoặc YMPE – đúng ra là được ấn định ở mức 60.200 đô la, tăng 1.500 đô la so với giới hạn năm 2020. Nhưng mức thực tế sẽ cao hơn lên mức – 61.600 đô la.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch đối với thị trường lao động và cách tính YMPE.

Công thức để tính giới hạn thu nhập dựa trên mức tăng thu nhập trung bình hàng tuần tính đến ngày 30 tháng 6 mỗi năm, so với con số này trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó.

Trong thời gian đại dịch, thu nhập trung bình hàng tuần đã tăng lên – nhưng không phải vì mọi người kiếm được nhiều hơn.

Người lao động có thu nhập thấp bị mất việc nhiều hơn so với người có thu nhập cao trong giai đoạn từ tháng 3 tới tháng 6. Điều đó có nghĩa là: có ít người lao động có mức lương thấp được tính trong công thức. Văn phòng giám đốc kiểm toán liên bang cho biết đó là lý do tại sao mức tăng tổng thể lớn hơn dự kiến ​​ban đầu.

Bộ trưởng tài chính các tỉnh đã yêu cầu chính phủ tạm dừng việc tăng trong năm tới, chỉ ra sự suy thoái kinh tế từ COVID-19.

Bất kỳ thay đổi nào đối với tỷ lệ đóng góp hoặc mức trần thu nhập sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội và bảy tỉnh đại diện cho ít nhất hai phần ba dân số quốc gia. Đó là một điều kiện khá khắt khe, ngay cả việc sửa đổi Hiến Pháp cũng không cần sự đồng thuận nhiều như vậy.

Các quan chức liên bang cho biết họ hy vọng ảnh hưởng của giới hạn thu nhập cao hơn sẽ biến mất theo thời gian khi việc làm tiếp tục quay trở lại, sau mất mát lớn vào đầu năm 2020.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English