Victoria là thành phố đa dạng giới tính nhất ở Canada

Victoria là trung tâm đô thị đa dạng giới tính nhất ở Canada, với khoảng 0,75% cư dân được xác định là chuyển giới hoặc phi nhị giới, theo dữ liệu điều tra dân số mới được công bố.

Thống kê Cuộc điều tra dân số năm 2021 của Canada lần đầu tiên bao gồm các hạng mục cisgender (người hợp giới – người có bản dạng giới giống với giới tính khi sinh), transgender – người chuyển giới và non-binary – phi nhị giới (người không cho mình là nam hoặc nữ hoàn toàn). Thống kê cho thấy rằng khoảng 0,33% người Canada từ 15 tuổi trở lên xác định là chuyển giới hoặc phi nhị giới, khoảng một trong số 300 người Canada.

Dữ liệu được công bố hôm thứ Tư cho thấy tỷ lệ người chuyển giới và phi nhị giới ở những người Canada trẻ tuổi cao hơn nhiều so với các thế hệ già.

Khoảng 0,79% người được hỏi thuộc Thế hệ Z (sinh từ 1997 đến 2006) là người chuyển giới và phi nhị giới, so với 0,51% của Millennials (những người sinh từ 1981 đến 1996), 0,19% thuộc Thế hệ X (sinh từ 1966 đến 1980) , 0,15% baby boomers (sinh từ năm 1946 đến 1965) và 0,12% của Greatest Generation (sinh năm 1945 trở về trước).

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan