Vị trí tuyển dụng việc làm còn trống ở Canada tiếp tục đạt mức cao mới trên 1 triệu

Thống kê Canada cho biết số lượng vị trí tuyển dụng nhân viên đã tăng 3,2% trong tháng 6, đạt mức cao mới khi các nhà tuyển dụng tìm cách lấp đầy hơn một triệu vị trí trong tháng thứ ba liên tiếp.

Cơ quan này cho biết các nhà tuyển dụng đã tích cực tìm kiếm để lấp đầy 1.037.900 vị trí so với 1.005.700 vào tháng Năm.

Các vị trí tuyển dụng tiếp tục tăng

Thống kê Canada cho biết các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội đang tuyển dụng 149.700 vị trí trong tháng 6, tăng 4,3% so với tháng 5 và tăng 40,8% so với một năm trước đó.

Vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và lưu trú đạt 171.700 trong tháng 6, tăng từ 6,6% so với tháng 5 và tăng 38,8% so với tháng 6/2021.

Ngành thương mại bán lẻ đang cần tuyển tuyển dụng 114.400 vị trí tăng 15,3% so với tháng 5. Vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực bán lẻ đã tăng 22,5% so với tháng 6 năm 2021.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan