Về tin ‘tập trận chung với Nga’, Việt Nam nói ‘hợp tác quốc phòng’

Người phát ngôn ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời báo giới, chiều 21/4, khi được hỏi về tin Nga và Việt Nam sắp tập trận chung.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chủ trương nhất quán của Việt Nam là các hoạt động hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước, bao gồm giao lưu, luyện tập chung, phục vụ hội thao, hội thi là nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị đoàn kết tin cậy và hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.”

Theo tờ Công an Nhân dân, bà Hằng nói thêm rằng hoạt động hợp tác an ninh quốc phòng của các quốc gia cần phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc, các điều ước quốc tế mà các quốc gia đó là thành viên, đóng góp vào việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Hôm 19/4, Nga cho biết sẽ cùng Việt Nam tiến hành diễn tập quân sự chung nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan