Vancouver tăng thuế nhà trống lên 5% vào năm 2023

Chủ sở hữu các khu dân cư bỏ trống ở Vancouver sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng hơn vào năm tới.

Hội đồng thành phố Vancouver đã bỏ phiếu nhất trí hôm thứ Tư để thông qua việc tăng Thuế Nhà Trống của thành phố từ 3% lên 5% cho năm 2023.

Việc tăng thuế được đề xuất bởi Thị trưởng Kennedy Stewart, người cũng đã dẫn đầu mức tăng thuế lên 3% vào năm ngoái.

Đề nghị được thông qua hôm thứ Tư cũng sẽ chứng kiến ​​thành phố tăng hơn gấp đôi số cuộc kiểm toán được thực hiện theo chương trình lên 20.000 vào năm 2023.

Các nhân viên của thành phố cũng được chỉ đạo điều tra những tác động của việc tăng thuế lên 10% có thể gây ra, và đánh giá những thay đổi đối với các trường hợp miễn trừ hiện tại để cải thiện tính công bằng, để những người có lý do chính đáng cho nhà trống không bị phạt.

Các nhân viên cũng được giao nhiệm vụ tìm hiểu xem thuế có thể được sử dụng như thế nào để đánh vào các bất động sản cho thuê ngắn hạn và cách chống lại việc tránh thuế.

Văn phòng thị trưởng cho biết dữ liệu sơ bộ từ thuế nhà trống năm 2021 cho thấy số lượng bất động sản trống trong thành phố giảm và doanh thu cho các sáng kiến ​​nhà ở giá rẻ tăng gấp đôi.

Báo cáo thường niên về thuế nhà trống năm 2020 của thành phố cho thấy số lượng bất động sản bỏ trống ở Vancouver đã giảm 26% từ năm 2017 đến năm 2020.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan