Vắc xin Pfizer, Moderna được Bộ Y tế Canada phê duyệt đầy đủ và có tên mới

Cả vắc xin Pfizer và Moderna COVID-19 đều đã được phê chuẩn toàn diện từ Bộ Y tế Canada cho bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên.

Ngoài ra, VAccine COVID-19 của Pfizer giờ đây sẽ được gọi là “Comirnaty”. Trong khi đó, vaccine Moderna có tên là “Spikevax” và vaccine AstraZeneca là “Vaxzevria”. Bộ Y tế Canada cho biết: “Đây chỉ là những thay đổi về tên. Không có thay đổi nào đối với bản thân các loại vắc-xin, ”.

Hoa Kỳ đã cấp cho vaccine Pfizer phê duyệt đầy đủ của FDA vào ngày 23 tháng 8, chỉ vài tuần trước.

Tỉ lệ tiếp nhận vắc xin của Canada đã chậm lại trong những tuần gần đây sau đợt triển khai ban đầu. Hơn 84% người Canada trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 và hơn 77% người Canada đủ điều kiện hiện đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Canada, chưa đến 0,6% người Canada đến tiêm vắc-xin COVID-19 trong tuần trước – mặc dù thực tế là 15% trong số những người đủ điều kiện vẫn chưa được tiêm.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan