USDA khuyến cáo: Không nên rửa thịt gia cầm sống.

Theo nghiên cứu mới của Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA FSIS), ngay cả khi người tiêu dùng nghĩ rằng họ đã vệ sinh kỹ lưỡng tay và các dụng cụ bếp sau khi rửa thịt gia cầm sống, thì rủi ro vi khuẩn lây lan từ thịt sống đến các bề mặt và thực phẩm khác vẫn còn. USDA khuyến cáo không nên rửa thịt gia cầm sống, đồng thời nói thêm, việc không rửa tay ngay lập tức trong vòng 20 giây sau khi xử lý thịt sống là nguy hiểm.

– Thao Pham

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan