Ukraine hoàn thành bảng câu hỏi về tư cách thành viên EU

Theo Ihor Zhovkva, phó trưởng văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, Ukraine đã hoàn thành một bảng câu hỏi sẽ là điểm khởi đầu để Liên minh châu Âu quyết định về tư cách thành viên của Kyiv.

Ủy ban châu Âu sẽ cần đưa ra khuyến nghị về việc Ukraine tuân thủ các tiêu chí thành viên cần thiết.

Ukraine dự kiến ​​sẽ có được tư cách của một quốc gia ứng cử viên gia nhập EU vào tháng Sáu trong cuộc họp dự kiến ​​của Hội đồng châu Âu.

Hội đồng Châu Âu sẽ họp vào ngày 23-24 tháng 6.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan