UCP thông báo tăng 63 triệu đô la cho Travel Alberta để hỗ trợ ngành du lịch

Tỉnh đang hy vọng khoản tăng 63 triệu đô la cho ngân sách của Travel Alberta sẽ giúp đẩy nhanh sự phục hồi của ngành du lịch.

Bộ trưởng Bộ Việc làm, Kinh tế và Đổi mới Doug Schweitzer cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu: “Trong hai năm qua, ngành du lịch ở Alberta đã gặp khó khăn.”

Ông Schweitzer cho biết Travel Alberta sẽ chuyển sang một tổ chức “quản lý điểm đến” nhiều hơn, và sẽ làm việc với các cộng đồng, doanh nghiệp và doanh nhân để phát triển các trải nghiệm, sản phẩm và điểm đến du lịch mới.

Ông Schweitzer nói: “Vào thời điểm cao điểm của đại dịch, chúng tôi đã mất hơn 50.000 việc làm trong lĩnh vực du lịch.

Việc tăng ngân sách cho Travel Alberta là một phần của chiến lược du lịch ba năm gọi là Kế hoạch Bootstrap Plan, tập trung vào ba trụ cột: tiếp thị, phát triển điểm đến và tiếp cận hàng không.

Ông cho biết Travel Alberta sẽ làm việc với các hãng hàng không và sân bay để xác định các tuyến đường và cơ hội phát triển trong tương lai.

Ông Schweitzer cho biết Travel Alberta sẽ đầu tư hơn 50 triệu đô la trong ba năm để “nâng cao và phát triển các sản phẩm và trải nghiệm của du khách.”

3,75 triệu đô la khác đã được công bố vào thứ Sáu để dành cho du lịch bản địa.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan