Tỷ lệ thất nghiệp của Canada đã xuống mức thấp kỷ lục

Tỷ lệ thất nghiệp của Canada đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng trước do ngày càng có nhiều người tham gia vào một thị trường lao động nóng. Thậm chí các nhà kinh tế cho rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể còn giảm thấp hơn nữa.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 được báo cáo ở mức 5,3%, giảm so với mức 5,5% được ghi nhận một tháng trước khi nền kinh tế có thêm 72.500 việc làm.

Bộ Thống kê Canada cho biết hôm thứ Sáu, đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ khi dữ liệu so sánh được thu thập vào năm 1976; mức thấp nhất trước đó là 5,4% vào tháng 5 năm 2019. Đây cũng là một sự thay đổi ngoạn mục so với những ngày đầu của đại dịch vào tháng 5 năm 2020 khi tỷ lệ thất nghiệp đạt kỷ lục 13,4%.

Lý do đằng sau tỷ lệ thất nghiệp giảm trong tháng trước là do sự gia tăng trong nhiều lĩnh vực. Chìa khóa của sự tăng trưởng là 24.500 phụ nữ trên 55 tuổi đã tìm được việc làm và 35.300 nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 54 có việc, chủ yếu là bán thời gian.

Với hơn 900.000 công việc trống tính đến tháng 1, đây là số liệu gần đây nhất có sẵn từ Cục Thống kê Canada, báo cáo lưu ý rằng một nhóm lao động tiềm năng khác là những người từ 55 tuổi trở lên. Nhìn chung, mức tăng việc làm cho nhóm đó lên tới 39.300 việc trong tháng Ba.

Thống kê Canada cho biết tỷ lệ thất nghiệp vào tháng trước đã có thể là 7,2% nếu bao gồm cả những người muốn có việc làm nhưng không tìm việc, lần đầu tiên giảm xuống mức trước đại dịch.

Kể từ khi đạt mức cao nhất 1,5 triệu người vào tháng 4 năm 2020 khi bắt đầu đại dịch COVID-19, số người muốn làm việc nhưng không tích cực tìm việc đã giảm xuống còn 377.000 người.

Bộ Thống kê Canada cho biết lý do họ không tìm việc làm rất đa dạng.

Chỉ hơn một phần tư không tìm việc làm vì bệnh tật hoặc khuyết tật. 1/5 khác là những người đang chờ đợi phản hồi từ nhà tuyển dụng, hoặc những người nghĩ rằng đã hết việc để tìm. Gần một phần năm khác nói rằng trách nhiệm cá nhân và gia đình là lý do khiến họ tạm dừng tìm việc.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan