Trường Đh Waterloo và Wilfrid Laurier tiêm chủng COVID-19 trong khuôn viên

Đại học Waterloo và Đại học Wilfrid Laurier đều cho nhân viên và sinh viên cơ hội được chủng ngừa COVID-19 trong khuôn viên trường. 

Một phòng khám tiêm chủng đã mở tại Đại học Waterloo vào thứ Hai, tiêm vắc-xin Moderna. Nhà trường cho biết sinh viên, nhân viên và thành viên gia đình của sinh viên và nhân viên trên 18 tuổi đều có thể đặt hẹn tiêm vaccine qua điện thoại theo số 519-888-4096. 

Trong khi đó, trường Wilfrid Laurier nói rằng họ sẽ tổ chức tiêm vaccine trong suốt mùa hè và mùa thu vào thứ 2 và thứ 6. Những ai muốn đặt lịch phải điền vào đơn Tiêm chủng COVID-19 trên trang web của trường.

Cả hai trường đang có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động hơn cho sinh viên trong khuôn viên vào mùa thu này khi ngày càng nhiều người được chủng ngừa COVID-19.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English