Trung Quốc khiển trách Mỹ vì đã thay đổi từ ngữ nói về Đài Loan trên trang web của Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba đã chỉ trích Mỹ vì đã thay đổi từ ngữ trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ về Đài Loan. Theo đó, Trung Quốc nói rằng việc “thao túng chính trị” sẽ không thành công trong việc thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan.

Phần mô tả trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ về Đài Loan đã loại bỏ những từ ngữ không ủng hộ Đài Loan độc lập, đồng thời loại bỏ từ ngữ thừa nhận quan điểm của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan thuộc về Trung Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho cả nước.

Ông tuyên bố thêm rằng việc Mỹ thay đổi tờ thông tin về quan hệ Mỹ-Đài Loan là “một hành động hư cấu nhỏ nhen và làm giảm đi quyền lực của nguyên tắc một Trung Quốc”.

Sự thay đổi từ ngữ của Bộ Ngoại giao Mỹ dường như đã xảy ra vào ngày 5 tháng 5, ngày ở trên cùng của tờ thông tin, nhưng nó chỉ được chú ý rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc và Đài Loan vào hôm thứ Ba.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã bổ sung từ ngữ về Sáu đảm bảo, đề cập đến sáu đảm bảo an ninh thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan dành cho Đài Loan, tài liệu mà Mỹ đã giải mật vào năm 2020.

Đáp lại sự việc mới nhất này, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ, đồng thời hợp tác với Mỹ và các quốc gia cùng chí hướng khác để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan