Toronto ra mắt trang web mới cho thấy mức phơi nhiễm COVID-19 tại các địa điểm lớn

Thành phố Toronto đã đưa ra một trang web mới sẽ tiết lộ mức độ phơi nhiễm COVID-19 trong những môi trường rộng lớn mà thông tin liên hệ có thể không có sẵn.

Trang web ra mắt hôm thứ Năm sẽ thông báo cho các thành viên cộng đồng khi một hoặc nhiều trường hợp COVID-9 được phát hiện tại một địa điểm trong một khung thời gian xác định. Đây là các khu vực công cộng nơi có mặt từ 20 người trở lên. Địa chỉ của các khu nhà riêng sẽ không được đăng.

Thông tin sẽ được cập nhật trên trang web lúc 3 giờ chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.

Bác sĩ hàng đầu của Ontario đã nói rằng các biện pháp y tế công cộng không thay đổi vào thời điểm này trong bối cảnh phát hiện ra biến thể Omicron mới trong tỉnh. Như hiện tại, các sự kiện riêng trong nhà được giới hạn ở 25 người trong khi các cuộc tụ họp ngoài trời có thể có 100 người.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan