Tổ chức bầu cử Canada cho biết có thể mất tới 5 ngày để đếm phiếu

Một phát ngôn viên của Tổ chức Bầu cử Canada nói rằng số lượng lá phiếu gửi qua thư tăng vọt sẽ làm quá trình bầu cử phức tạp hơn.

Các lá phiếu gửi qua thư địa phương, những lá phiếu được cử tri đánh dấu và gửi cho Nhân viên bảo vệ phiếu bầu (returning officer) trong khu vực của họ, sẽ không bắt đầu được đếm cho đến ít nhất là ngày 21 tháng 9 do quy trình đảm bảo tính toàn vẹn của Bầu cử Canada. Các biện pháp kiểm tra bao gồm xem phong bì bên ngoài có được cử tri ký hay không và đảm bảo rằng mỗi cá nhân chỉ bỏ phiếu một lần.

Cơ quan bầu cử Canada có thể bắt đầu đếm các lá phiếu gửi qua thư, cũng như các lá phiếu của quân đội Canada và các cử tri bị giam giữ, lên đến 14 ngày trước ngày bầu cử. Nhân viên bảo vệ phiếu bầu (returning officer) cũng có thể bắt đầu kiểm phiếu bầu tại các địa điểm bầu cử sớm một giờ trước khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc vào đêm bầu cử.

Cơ quan này đã phát hành 1.000.787 bộ dụng cụ bỏ phiếu cho các cử tri sống trong khu vực của họ và 552.488 bộ đã được thu lại cho đến nay. 146.925 bộ dụng cụ khác đã được gửi đến các cử tri sống ở Canada nhưng bên ngoài khu vực của họ, và 54.186 đã được gửi đến những người sống ở nước ngoài.

Cơ quan này cũng cho phép cử tri mang lá phiếu gửi qua thư đến điểm bỏ phiếu tại địa phương vào Ngày Bầu cử nếu họ đã bỏ lỡ thời hạn. Những lá phiếu này sau đó sẽ được gửi cho nhân viên bảo vệ phiếu bầu.

Do đó, có thể mất từ hai đến năm ngày để kết luận và có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông vẫn có thể tuyên bố trước một người chiến thắng, nếu kết quả đủ rõ ràng để điều đó xảy ra.

Cơ quan Bầu cử Canada sẽ đăng kết quả của các lá phiếu gửi qua thư vào cuối mỗi ca kiểm phiếu – tức là hai đến ba lần một ngày sau ngày 20 tháng 9.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English