Tiếp tục đóng cửa trường công cho đến ít nhất cuối tháng 5, Bộ trưởng Giáo dục Ontario cho biết

Bộ trưởng Giáo dục Ontario, Stephen Lecce tuyên bố rằng tất cả các trường công lập sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 31/05.

Quyết định gia hạn đóng cửa trường công được đưa ra dựa trên lời khuyên của Giám đốc Y tế tỉnh Ontario, Bác sĩ David Williams. Bộ trưởng Giáo dục Stephen Lecce nói rằng thông báo này sẽ giúp cung cấp cho học sinh, phụ huynh và giáo viên sự chắc chắn hơn về tình hình hiện tại trong khi đại dịch đang diễn ra.

Ông Stephen Lecce cũng nói rằng việc gia hạn sẽ giúp chính quyền tỉnh có thêm thời gian để xem xét dữ liệu về đại dịch COVID-19, trước khi có bất kỳ quyết định nào về khả năng mở lại trường học.

“Chính quyền Ontario đang thực hiện một cách tiếp cận cẩn trọng, cung cấp cho các chuyên gia y tế của chúng ta thời gian để xem xét dữ liệu và đưa ra quyết định tốt nhất cho sự an toàn của học sinh và tương lai của việc học.”, Bộ trưởng Giáo dục cho biết vào ngày 26/04.

Bộ trưởng Giáo dục cũng cho biết, lần tới ông sẽ cung cấp cập nhật cuối cùng về diễn biến tiếp theo trong khoảng thời gian còn lại của năm học.

Vẫn hoàn thành năm học dù trường đóng cửa

Mặc dù các trường học vẫn đóng cửa, Bộ trưởng Giáo dục và Tỉnh Ontario cảm thấy rằng năm học không cần phải kéo dài vào thời điểm này. Với nền tảng học tập trực tuyến của tỉnh, Bộ trưởng Giáo dục tin rằng học sinh sẽ có thể hoàn thành năm học còn lại.

“Bất kể điều gì xảy ra trong những tuần tới, học sinh của Ontario sẽ có thể hoàn thành năm học của mình với sự tự tin”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho biết.

Ngoài chương trình học trực tuyến, Tỉnh Ontario đã công bố những thay đổi đối với các yêu cầu tốt nghiệp, như loại bỏ kiểm tra đọc viết của trường trung học Ontario, để đảm bảo giúp học sinh tốt nghiệp vào cuối năm học mà không bị trì hoãn .

Bộ trưởng Giáo dục cũng cho biết, hơn 20.000 iPad đã được phân bổ cho các học sinh mà gia đình không có phương tiện truy cập Internet.  Ông cũng đề cập rằng các trường đã được cấp một khoản tài trợ mới 75 triệu đô la một năm cho công nghệ phục vụ giáo dục. 

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan