‘Thuế Netflix’ có thể mang lại doanh thu $1,3 tỷ đô la, nhiều hơn ước tính của chính phủ liên bang

Một báo cáo mới từ quan chức ngân sách quốc hội PBO cho biết chính phủ có thể đánh giá thấp doanh thu mà họ có thể nhận được từ việc đánh thuế các dịch vụ trực tuyến như Netflix.

Hiện tại, các dịch vụ trực tuyến có trụ sở tại nước ngoài có thể bán hàng hóa và dịch vụ của họ ở Canada mà không tính thuế bán hàng liên bang, để các cá nhân trả các khoản chưa thanh toán cho Cơ quan Doanh thu Canada. Nhưng hiếm có ai làm vậy.

Đảng Tự do đã công bố trong tuyên bố kinh tế của tháng 11, họ dự định cho các dịch vụ ở nước ngoài thu và nộp Thuế Hàng hóa và Dịch vụ hoặc Thuế Bán hàng Hài hòa HST, tùy thuộc vào tỉnh.

Báo cáo kinh tế mùa thu ước tính rằng chính phủ sẽ đạt doanh thu hơn 1,2 tỷ đô la trong 5 năm từ biện pháp này, còn được gọi là “thuế Netflix”. Khoản thu này cũng sẽ áp dụng cho các dịch vụ kỹ thuật số khác như Prime Video của Amazon hoặc dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify.

Quan chức ngân sách quốc hội ước tính mức tăng thu thuế có thể lên tới hơn $1,3 tỷ trong cùng khung thời gian.

Báo cáo của quan chức ngân sách quốc hội PBO lưu ý rằng có một số điểm không chắc chắn trong ước tính vì họ dựa trên con số trong báo cáo thu nhập hàng năm từ các công ty và dữ liệu khảo sát. Văn phòng cũng giả định rằng tất cả các công ty sẽ tuân thủ chính sách này. 

Báo cáo tiếp tục nói rằng người tiêu dùng có thể thay đổi thói quen nếu họ bắt đầu đối mặt với chi phí cao hơn từ các dịch vụ mới bị đánh thuế và chuyển sang các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số khác.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English