Thực tế tại bệnh viện ở Ontario

Cộng đồng người Việt tại Canada như thế nào giữa đại dịch Covid-19

Các nhân viên y tế ở Ontario đang đối mặt với tình cảnh gì? Cộng đồng người Việt có gặp khó khăn giữa đại dịch?

Mời quý vị cùng Cafe with Culture cập nhật tình hình thực tế tại một bệnh viện ở thành phố Mississauga, Ontario; cũng như tình hình của cộng đồng người Việt ở Ontario, Canada.

Chương trình có sự góp mặt đặc biệt của:

  • Thị trưởng Mississauga Bonnie Crombie
  • Thành viên Nghị viện Ontario -Y tá Natalia Kusendova
  • James Nguyen – Đại diện Saigon Park Mississauga
  • Paul Nguyen – Sáng lập Jane-Finch.com

Latest articles

Related articles