Thủ hiến Kenney tự tin vào chiến thắng của cuộc bỏ phiếu lãnh đạo

Thủ hiến Alberta Jason Kenney cho biết ông nóng lòng chờ đợi kết quả của cuộc bỏ phiếu lãnh đạo mà ông tự tin rằng mình sẽ thắng và kêu gọi tất cả các bên trong trận chiến nội bộ trong thời gian chờ đợi hãy dừng việc chê bai công khai. 

Ông Kenney cũng nhắc lại rằng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc đánh giá ngày 18 tháng 5 và tiếp tục là nhà lãnh đạo, một ngày phán xét nghiêm khắc sẽ đến với các thành viên họp kín bất đồng chính kiến, những người không ủng hộ ông và đảng Bảo thủ Thống nhất của ông.

Ông nói “Tôi sẽ yêu cầu tất cả mọi người, bất kể quan điểm của họ về tương lai của đảng như thế nào, hãy cố gắng giữ nó trong lòng, tập trung và để các thành viên quyết định và sau đó chúng ta sẽ xử lý bằng cách này hoặc cách khác.”

Ông Kenney cho biết mình đang nghe ý kiến ​​từ các thành viên rằng họ muốn UCP “cùng nhau hành động”.

Ông Kenney cần ít nhất 50% phiếu ủng hộ cộng với một phiếu để tiếp tục là người dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu, hoặc một cuộc đua lãnh đạo sẽ được tổ chức. 

Gần 60.000 đảng viên đang nhận được các lá phiếu và phải được gửi lại trước ngày 11 tháng 5, với kết quả được công bố vào ngày 18 tháng 5.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan