Thủ hiến Ford giảm chi phí điện cho khu vực công nghiệp phía bắc Ontario

Thủ hiến Doug Ford đang ở thành phố Sault Ste. Marie vào thứ Sáu để công bố một chương trình mới được gọi là Lợi thế Năng lượng Phương Bắc – Northern Energy Advantage (NEAP), chương trình này sẽ giảm chi phí điện cho lĩnh vực công nghiệp của khu vực.

Ông Ford cho biết động thái này sẽ giúp các doanh nghiệp “đầu tư nhiều tiền hơn vào quy trình thuê và đào tạo công nhân, đồng thời tạo ra những thay đổi mang tính chuyển đổi đối với hoạt động của họ.”

Ông Ford nói chiến lược này sẽ cung cấp cho các công ty “chi phí năng lượng mà họ cần để mang trở lại những việc làm và cơ hội mà người dân phía bắc Ontario đáng được hưởng. Với những điều kiện kinh tế hiện có, Ontario sẽ không có đối thủ cạnh tranh. 

Được biết, nguồn tài trợ sẽ tăng từ 120 triệu đô la lên 176 triệu đô la trước năm 2025-26, tỉnh cho biết.

Chương trình mở rộng cho phép “nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện nhận tài trợ hơn và mức giới hạn 20 triệu đô la cho những tổ chức tham gia đã được xóa bỏ.”

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan