Thị trấn Ontario đang khởi động một dự án thí điểm tuần làm việc 4 ngày

Thị trấn Springwater đang khởi động một chương trình thử nghiệm mới để cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên.

Hội đồng Springwater đã bỏ phiếu nhất trí hôm thứ Tư để đưa ra một tuần làm việc bốn ngày trong thời gian thử nghiệm năm tháng bắt đầu từ ngày 25 tháng 4. Giờ làm việc của thành phố đang được kéo dài để bù đắp cho những ngày bị mất.

Nhân viên của thị trấn sẽ làm việc nhiều giờ hơn trong 1 ngày từ Thứ Hai đến Thứ Năm hoặc Thứ Ba đến Thứ Sáu, để đảm bảo có 35-40 giờ trong tuần làm việc.

Springwater đang tham gia vào danh sách ngày càng dài gồm các cộng đồng Ontario khác thực hiện chương trình tuần làm việc bốn ngày.

Trung tâm Hành chính Thị trấn sẽ mở cửa từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong thời gian thử nghiệm này.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan