Thành phố Toronto tổ chức ‘Days of Vaxtion’ để tăng cường tiêm chủng COVID-19

Thành phố Toronto sẽ phát động một chiến dịch trong tuần này bao gồm một loạt các phòng khám tiêm chủng COVID-19 dã chiến nhằm mục đích giúp người dân tiêm liều đầu tiên hoặc thứ hai.

“Days of Vaxtion” hay dịch là nhửng ngày tiêm chủng sẽ được tổ chức từ Thứ Năm đến Chủ Nhật và sẽ có phòng khám dã chiến được thiết lập trên toàn thành phố. Các địa điểm phòng khám được chọn dựa trên dữ liệu cho thấy các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp hoặc là các khu vực có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn. Địa điểm cũng được chọn để “tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng” cho người dân. Các địa điểm bao gồm trường học, công viên, trạm TTC và trung tâm thương mại. Danh sách các phòng khám có thể được tìm thấy trên trang web của thành phố. toronto.ca.

Thị trưởng Toronto ông John Tory cho biết mặc dù thành phố đã tiến hành các phòng khám dã chiến được một thời gian, như

Kể từ khi tỉnh công bố bằng chứng về tiêm chủng cho một số doanh nghiệp, cùng với các chính sách tại nơi làm việc, số lượng người được tiêm chủng đã tăng lên. Trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, số người tiêm liều vaccine đầu tiên tăng 25%

Theo trang web của Thành phố, 84,2% những người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều và 78,4% được tiêm chủng đầy đủ. Các quan chức hy vọng ít nhất 90% cư dân đủ điều kiện được tiêm chủng đầy đủ.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English