Thành phố Toronto hủy các sự kiện lớn cho đến ngày 1 tháng 7

Thành phố Toronto đã gia hạn việc hủy bỏ các sự kiện trực tiếp lớn cho đến ngày 1 tháng 7, bao gồm cả lễ kỷ niệm Ngày Canada, do lo ngại về coronavirus.

Thông báo trước về quyết định này cho phép các nhà tổ chức phát triển các phương pháp tiếp cận khác nhau như sự kiện trực tuyến, quản lý tài trợ, hỗ trợ nhân viên và giải quyết các nhu cầu kinh doanh khác.

Các quan chức cho biết một số sự kiện bị ảnh hưởng bao gồm: Toronto Marathon, Ride for Heart, Ride to Conquer Cancer, Toronto Jazz Festival, Lễ kỷ niệm Ngày Canada tại Quảng trường Mel Lastman.

Các hoạt động thể thao chuyên nghiệp và giấy phép do Sở Lâm nghiệp và Giải trí của Thành phố cấp sẽ không bị ảnh hưởng, miễn là chúng được phép theo các hạn chế tại thời điểm đó.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English