Tại sao các chuỗi thức ăn nhanh khổng lồ lại đủ điều kiện để được cắt giảm thuế doanh nghiệp nhỏ ở Toronto

Vài năm trở lại đây, tình hình trở nên đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp nhỏ, khi các vụ đóng cửa buộc nhiều người tử bỏ doanh nghiệp của mình và đẩy những người khác đến bờ vực.

Để cải thiện tình trạng này, Thành phố Toronto đã thông qua một phân loại thuế mới vào tháng 11, cắt giảm 15% so với thuế suất thương mại cho một số doanh nghiệp nhỏ.

Nhưng có một chút vấn đề, vì nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện dường như là các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và các chuỗi cà phê khổng lồ như Starbucks, McDonald’s, Pizza Pizza và Tim Hortons.

Nhà phân tích Matt Elliott của Tòa thị chính đã đi sâu về chủ đề này trong bản tin hàng tuần của mình, xem xét dữ liệu của thành phố để xác định xem có bao nhiêu chuỗi cửa hàng ăn nhanh và chuỗi quán cà phê đủ điều kiện cho đợt giảm thuế này, vốn được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ, độc lập hoặc được sở hữu bởi gia đình.

Và kết quả cho thấy, có rất nhiều doanh nghiệp từ các chuỗi nhà hàng lớn nhận được khoản cắt giảm này. 

Hàng trăm nhà hàng với nhiều địa điểm nhượng quyền đã được đưa vào danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện, bao gồm cả các thương hiệu quốc tế. Subway và Starbucks đứng đầu danh sách với lần lượt 29 và 24 địa điểm đủ điều kiện, trong khi chuỗi Pizza Pizza và Tim Hortons của Canada đều có 23 địa điểm mà đủ điều kiện được giảm thuế.

Nằm ở dưới danh sách, chuỗi cửa hàng pizza Domino’s Pizza được công nhận trên toàn cầu với 18 địa điểm, trong khi các thương hiệu nhà hàng quốc tế khác như Popeye’s, McDonald’s, Pizza Hut và Kentucky Fried Chicken cũng xuất hiện trong danh sách.

Và mặc dù không phải là nhà hàng, nhưng hơi lạ khi thấy các doanh nghiệp cho vay nặng lãi như Money Mart và Cash Money với 22 địa điểm tổng cộng đủ điều kiện để được cắt giảm thuế thành phố.

Những con số này chỉ đại diện cho một phần nhỏ các doanh nghiệp đủ điều kiện để được giảm thuế và có thể còn nhiều hơn thế.

Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra?

Các tiêu chí của thành phố cho chương trình cắt giảm thuế không xem xét sự công nhận của thương hiệu trên thị trường. Thay vào đó, một cơ sở thương mại được coi là đủ điều kiện nếu nó được đánh giá không quá 1 triệu đô la. 

Điều đó để lại nhiều lỗ hổng cho các doanh nghiệp lớn hơn để kiếm tiền tiết kiệm, đây cũng là một mối quan tâm được các ủy viên hội đồng lưu ý khi cuộc tranh luận về việc cắt giảm thuế diễn ra vào năm ngoái.

Nhiều người có thể nói rằng những hãng như Subway nên được giảm thuế, vì các nhà hàng được nhượng quyền độc lập, nhưng những doanh nghiệp này có các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu và thương hiệu đó có thể mang lại lợi thế cho họ so với các doanh nghiệp nhỏ khác.

Tuy nhiên, thuế bất động sản được trả bởi chủ sở hữu bất động sản, thường là chủ nhà và không liên quan đến các doanh nghiệp được đề cập. Họ không có nghĩa vụ phải chuyển khoản tiết kiệm cho các doanh nghiệp.

Tất nhiên, cũng sẽ có vô số doanh nghiệp nhỏ, độc lập hoặc được gia đình sở hữu sẽ hưởng lợi từ đợt cắt giảm thuế này. Tuy nhiên, đây vẫn là một ví dụ rõ ràng về những khó khăn của các chính trị gia khi tạo ra các tiêu chí chung để định nghĩa chính xác rằng ai mới là những doanh nghiệp nhỏ. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan