Tai nạn nghiêm trọng giữa 3 xe hơi làm đóng cửa một phần Granville Street, Vancouver

Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 3 chiếc xe hơi đã làm đóng một đoạn đường Granville ở Vancouver vào sáng thứ Hai.

Vụ tai nạn đã xảy ra trong lúc cao điểm buổi sáng nhưng cảnh sát Vancouver vẫn chưa tiết lộ vụ việc xảy ra như thế nào.

Phố Granville bị đóng cửa giữa 41st Avenue và 49th Avenue và cảnh sát cho biết nó sẽ vẫn đóng cửa trong vài giờ.

Cảnh sát chưa công bố bất kỳ thông tin nào về thương tích trong vụ tai nạn.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan