Số lượng lớn bài kiểm tra lái xe tồn đọng kéo dài hàng tháng tại Ontario

Tỉnh Ontario đã mở lại kỳ thi sát hạch lái xe hơi vào ngày 14/6, nhưng tình trạng tồn đọng để đăng ký lên cao. Bộ Giao thông Vận tải cho biết 421.827 bài kiểm tra đường bộ đã bị hủy bỏ kể từ tháng 3 năm 2020 do đại dịch.

Bộ cho biết họ đã đầu tư 16 triệu để giải quyết công việc tồn đọng. Mùa thu năm ngoái, bộ đã thuê 84 giám định viên lái xe tạm thời cho các trung tâm DriveTest của mình và cho đến nay đã lấp đầy 35 vị trí trong số đó. Gần đây, họ đã thông báo rằng họ sẽ thuê thêm 167 giám định viên lái xe và việc tuyển dụng đang được tiến hành. Mục tiêu là tất cả vị trí này sẽ được lắp đầy trước tháng 9. 

Bộ cũng sẽ bổ sung sáu địa điểm tạm thời và tổ chức thi bảy ngày một tuần ở nơi có nhu cầu cao nhất, cụ thể là khu vực Toronto.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan