Sà lan do Hà Lan chế tạo thu gom rác trên sông Cần Thơ

Một sà lan tự động thu gom rác thải dưới nước do một tổ chức môi trường của Hà Lan chế tạo đã được đưa vào hoạt động trên sông Cần Thơ ở Đồng bằng sông Cửu Long hôm thứ Sáu.

Sà lan có tên Interceptor 003 được Tổ chức Làm sạch biển của Hà Lan (The Ocean Cleanup) sáng chế, nó hoạt động bằng năng lượng mặt trời và có thể thu gom hơn 10 tấn rác mỗi tháng.

Interceptor 003 dài gần 25 m, ngang hơn 8 m, cao trên 4 m, vận hành bằng năng lượng mặt trời; mỗi tháng tự động gom hơn 10 tấn rác nổi trên sông Cần Thơ.

Sà lan đã được thử nghiệm trong bốn tháng khi thu được hơn 43 tấn rác hầu hết là rá thải nhựa, cây cỏ và lục bình.

Sông Cần Thơ chảy dài 16 km qua các quận, huyện như: Ô Môn, Phong Điền, Cái Răng, Ninh Kiều trước khi đổ ra sông Hậu, một nhánh của sông Mê Kông.

Đây là một trong 15 con sông trên thế giới được tổ chức Hà Lan chọn cho dự án ngăn chặn rác thải nhựa đổ ra biển.

Theo số liệu công bố năm ngoái của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chất thải nhựa chiếm 7% tổng lượng chất thải rắn thải ra mỗi ngày ở Việt Nam, trên gần 2.500 tấn.

Mỗi năm, khối lượng rác thải nhựa ra biển của Việt Nam dao động từ 0,28-0,73 triệu tấn.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan