Quebec đình chỉ các nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm chủng nhưng cũng từ chối xét nghiệm COVID-19

Các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Quebec đã bắt đầu đình chỉ những công nhân không được tiêm chủng, nhưng cũng từ chối tuân thủ lệnh y tế phải là phải được xét nghiệm COVID-19 ít nhất ba lần mỗi tuần.

Người phát ngôn của Bộ Y tế cho biết, các nhân viên chăm sóc sức khỏe không được tiêm phòng đã bị đình chỉ hoặc đang tiến hành các thủ tục đình chỉ ở “phần lớn các cơ sở ở Quebec. ”

Đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Y tế Christian Dubé đã thông báo rằng chính phủ sẽ loại bỏ quy định bắt buộc tiêm vắc-xin cho các nhân viên y tế, nhưng ông cho biết những nhân viên không được tiêm chủng sẽ phải đi xét nghiệm thường xuyên hoặc đối mặt với việc bị đình chỉ mà không được trả lương. Khoảng 8.000 công nhân đang làm việc chưa được tiêm chủng, trong đó có khoảng 5.000 người làm việc trực tiếp với bệnh nhân.

Bộ không xác nhận tổng cộng có bao nhiêu nhân viên đã bị đình chỉ, nhưng dữ liệu do một số ban y tế khu vực cung cấp cho The Canadian Press cho thấy, ít nhất là vài chục nhân viên.

Mạng lưới y tế đại diện cho khu vực Quebec cho biết họ đã đình chỉ sáu nhân viên từ chối xét nghiệm ngay cả sau khi có nhiều lần nhắc nhở họ xét nghiệm.

Hội đồng y tế đại diện cho miền trung nam Montreal đã đình chỉ 4 nhân viên từ chối xét nghiệm, trong tổng số 466 nhân viên chưa được tiêm phòng.

Hôm thứ Tư, ông Dubé đã hoàn toàn từ bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine, thừa nhận rằng việc đình chỉ ba phần trăm nhân viên vẫn chưa được tiêm chủng sẽ buộc hệ thống phải cắt giảm hoặc tổ chức lại các dịch vụ. Tuy nhiên, những người mới được thuê phải được tiêm phòng đầy đủ.

Chính phủ đã tìm cách giải quyết sự thiếu hụt nhân viên trong hệ thống bằng cách đưa ra tiền thưởng, tuyển dụng y tá và cố gắng thuyết phục những nhân viên bán thời gian chuyển sang làm việc toàn thời gian.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan