Phe đối lập Ontario muốn chính phủ chia sẻ kế hoạch xử lý số ca COVID-19 gia tăng

Các chính trị gia đối lập ở Ontario nói rằng chính phủ nên giải thích cách họ dự kiến ứng phó với các trường hợp COVID-19 gia tăng.

Lãnh đạo đảng NDP Andrea Horwath cho biết “sự im lặng hoàn toàn” từ chính phủ và giám đốc y tế của bộ y tế đang làm mất lòng tin của mọi người và bà kêu gọi họ cung cấp  các hướng dẫn.

Lãnh đạo Đảng tự do John Fraser nói rằng chính phủ đang hành động như thể đại dịch đã kết thúc. Thay vào đó, chính phủ nên chia sẻ thông tin về những gì đang xảy ra và kế hoạch để khuyến khích người dân tiêm chủng nhiều hơn.

Lãnh đạo đảng Xanh Mike Schreiner cho biết Thủ hiến Doug Ford lại vắng mặt trong khi ông ấy đáng lẽ phải giải thích cách mà tỉnh sẽ bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe và tránh một đợt đóng cửa khác. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan