Phần Lan và Thụy Điển cùng mua súng, vũ khí chống tăng

Bộ Quốc phòng Phần Lan hôm thứ Tư cho biết, Phần Lan và Thụy Điển sẽ mua súng cầm tay và vũ khí chống tăng cùng nhau. Hai nước cũng đã nộp đơn gia nhập liên minh quân sự phương Tây NATO.

Hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác mua sắm quốc phòng bằng việc Phần Lan tham gia thỏa thuận mua vũ khí chống tăng từ nhà sản xuất vũ khí Thụy Điển Saab Dynamics.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen cũng cho phép chuẩn bị cho một hợp đồng mua vũ khí hỏa lực nhỏ bao gồm súng trường tấn công, súng ngắn và vũ khí để bảo vệ cá nhân.

Thỏa thuận đối với vũ khí chống tăng cho phép mua tên lửa, súng trường không giật, đạn dược và các thiết bị liên quan khác.

“Việc mua sắm chung được thực hiện bởi các văn bản thực thi sẽ cải thiện tính sẵn có của các thiết bị quốc phòng quan trọng ở Phần Lan và Thụy Điển vì các nước sẽ có thể hoạt động thông qua cùng một thỏa thuận thương mại.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan