Pfizer cho biết 3 mũi COVID sẽ bảo vệ trẻ em dưới 5 tuổi 

Pfizer công bố ba liều vắc-xin COVID-19 sẽ cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ cho trẻ em dưới 5 tuổi. Mũi tiêm tăng cường cho những trẻ nhỏ nhất có thể bắt đầu vào đầu mùa hè.

Pfizer dự kiến ​​sẽ gửi các phát hiện cho các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vào cuối tuần này. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã đánh giá đơn xin cấp phép của Moderna để cung cấp vắc-xin hai liều cho trẻ. Dự kiến ​​là 15 tháng 6, các cố vấn khoa học độc lập sẽ tranh luận công khai về dữ liệu từ một hoặc cả hai công ty.

Pfizer đã có một thời gian khó khăn để tìm ra cách tiếp cận của mình. Trẻ sẽ tiêm một liều lượng cực thấp – chỉ bằng một phần mười so với liều lượng mà người lớn nhận được – nhưng trong quá trình thử nghiệm đã phát hiện ra rằng hai mũi tiêm dường như không đủ mạnh đối với trẻ mẫu giáo. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã tiêm mũi thứ ba cho hơn 1.600 trẻ nhỏ – từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi – trong mùa đông của biến thể omicron.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan