P.E.I. yêu cầu Ottawa đổi tên cầu Confederation thành Epekwitk Crossing

Các thành viên của cơ quan lập pháp PEI đã bỏ phiếu nhất trí hôm thứ Sáu để yêu cầu chính phủ liên bang đổi tên Cầu Confederation Bridge thành Epekwitk Crossing.

Epekwitk là từ của tiếng Mi’kmaq có nghĩa là “thứ gì đó nằm trên mặt nước”, và nó là tên truyền thống mà người Mi’kmaq dùng để mô tả Đảo từ lâu.

Việc đổi tên Cầu Confederation thành Epekwitk Crossing là một cách để PEI và Canada thể hiện cam kết duy trì các quyền của người Bản địa vốn được bảo vệ theo Hiến pháp.

Trong khi đó, thủ hiến PEI cho biết ông đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ các vấn đề liên chính phủ liên bang Dominic LeBlanc xác định các bước tiếp theo cho việc đổi tên.

Tại Charlottetown, một số thành viên của cơ quan lập pháp đã đứng trong nghị viện để phát biểu ủng hộ đề xuất này, nói rằng tên mới sẽ phản ánh cam kết hòa giải của tỉnh.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan